ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Registrace nového účtu

Registrace slouží pouze pro potřeby uživatelů státních institucí. Ostatní žádosti o registraci budou zamítnuty.

Registrovaná osoba

Státní instituce

Kontaktní informace pro uvedení do nabídek